den 28 maj 2021

Tävling tillåtet igen

Från och med 1 juni släpper FHM, Regeringen och RF på restriktionerna och då kommer det vara tillåtet för tävlingar i mindre omfattning.
- Tack vare er kan vi nu återigen genomföra match och tävling för alla åldrar, säger Björn Eriksson.

Det blir nu tillåtet att tävla i bowling igen. Från och med 1 juni släpper FHM, Regeringen, Riksidrottsförbundet och Svenska Bowlingförbundet på vissa restriktioner och tillåter då matcher, tävlingar, läger och cuper för alla åldersgrupper i mindre omfattning. Det betyder också att det från och med då även är tillåtet med digitala tävlingar.

Folkhälsomyndigheten skriver: ”Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.”

Restriktionerna som säger att varje person i en inomhusmiljö ska ha 10kvm att röra sig på, för att kunna hålla avstånd, gäller fortfarande. Det finns fortfarande regler om max-antal besökare i varje enskild lokal. Antalet åskådare är begränsat till 50 med anvisad sittplats, och 8 utan anvisad sittplats.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd säger också:

  •        När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  •        Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  •        Endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
  •        Endast genomföra mindre läger och cuper

Vid bowlingtävling är Svenska Bowlingförbundets starka rekommendation att spela med maximalt en person per bana för att på ett enkelt sätt kunna sig till reglerna och fortsatt iakttaga försiktighet oavsett bowlinghallens övriga utseende. En riskbedömning behöver göras för alla arrangemang, där en plan ska finnas för hela arrangemanget, till exempel en plan för smitt-säkert byte av spelare på banorna ska finnas med.  

Med vissa restriktioner är det, sammantaget, nu åter tillåtet att tävla i bowling.

- Idrottsrörelsen har gjort ett fantastiskt arbete med att ställa om sin verksamhet så mycket det bara gått under över ett års tid. Jag vill tacka alla ledare, aktiva och föräldrar som ställt upp under pandemin. Tack vare er kan vi nu återigen genomföra match och tävling för alla åldrar, om än även fortsatt med vissa restriktioner, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

RF: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/matchochtavlingimindreomfattningtillatsforallaaldrar