GDPR

Säkerhet i BITS

 

SvBF arbetar för att tillhandahålla en hög säkerhet i enlighet med GDPR. Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå och se till att vara uppdaterade inom den tekniska utvecklingen.

 

Kravet på dataskydd som standard innebär i korthet att den som behandlar personuppgifter ska se till att personuppgifter i standardfallet inte behandlas i onödan. Det kan till exempel handla om att de förvalda inställningarna i en tjänst är satta så att inte mer information än nödvändigt samlas in eller kan exporteras.

 

Mer information omkring IT-säkerhet kan ni läsa om i Idrottens uppförandekod för behandling av personuppgifter som vi följer.