den 16 februari 2021

Ordförandekonferens och extra årsmöte

Årets ordförandekonferens, där Svensk bowlings distriktsförbund samlas, är som så mycket annat just nu, annorlunda. Konferensen sker digitalt på tisdagskvällen 16/2 från klockan 18 i Microsoft Teams. På programmet, som återfinns nedan, finns bland annat information kring rekrytering, utbildning och de utredningar som styrelsen genomför. Konferensen följs sedan av ett extra årsmöte.

Det extrainsatta förbundsmötet planerades för att ta ställning till Värmlands Bowlingförbunds motion kring att låta seriesegrarna i division tre gå upp till division två. Frågan har studerats och varit ute på remiss och ska nu beslutas kring.

Dessutom har Styrelsen lagt fram ett förslag angående färdigspelande av säsongen 2020 – 2021. Styrelsen föreslår att säsongen spelas färdigt, antingen så snart det är möjligt, eller med återstart tidigast i augusti.

Handlingar extra årsmöte 2021