den 11 januari 2024

Mindre korrigeringar av licensansökan.

Den största synliga skillnaden är knappen "Avsluta" nu har ersatts av knappen "Avbryt" för att tydligagöra vad som händer när man klickar på den knappen. Tidigare har användare inte fyllt i alla uppgifter korrrekt men klickat på avsluta med uppfattningen att allt var korrekt. Spara-knappen kommer fram när alla fält är korrekt ifyllda. 

Också mindre justeringar så namnen alltid skrivs med versal första bokstav och därefter gemena bokstäver. Samt att personnummerfältet kan hantera personnummer med streck.

Skriv en kommentar
Kommentarer
2024-01-23 22:06
Ny licens

Det går inte att ansöka om ny licens??
Går inte att välja licenstyp vid inlägg?

2024-01-25 12:05
Välja licenstyp

För att kunna välja licenstyp, måste personnummer och namn anges först, innan man kan välja licenstyp.