den 14 augusti 2020

Information styrelsebeslut SvBF 12 augusti 2020

Till: Samtliga Svenska Bowlingföreningar

Avsändare: Svenska Bowlingförbundet

Datum: 14 augusti 2020

 

Information styrelsebeslut SvBF 12 augusti 2020

Bakgrunden till detta informationsbrev är att SvBF, med stöd av RF, FHM och SBHF, har beslutat att genomföra Nationella serien 2020/2021. SvBF har också tagit fram ett säkerhetsdokument med stöd och råd av RF, FHM och SBHF för att kunna genomföra seriematcherna. Styrelsen hade ett extra styrelsemöte den 12 augusti 2020 för att hantera lättnader gällande vårt regelverk som styrelsen känner kan gynna föreningarna att kunna genomföra seriespelet under rådande pandemi.

1: Avanmälan till Nationella serien. Kap D § 107 Punkt 1.1

Beslut togs att lag får avanmälas, avgiftsfritt, till senast 5 september. Efter det datumet gäller reglerna i Blå Boken. De som avanmält tidigare kommer inte erhålla straffavgift. Observera att detta beslut endast gäller under säsongen 2020/2021.

 2: Tillåta fler spelare dubblera, Kap D § 306 Punkt 1.1

Styrelsen tog beslutet att låta max 3 spelare dubblera per match, mot Blå Bokens regel om max 1 spelare per match. De 2 sista grundspelsomgångarna spelas enligt gällande regelverk. Observera att detta beslut gäller tills vidare dock längst under säsongen 2020/2021.

3: Ta bort begränsningen för föreningsavtalsspelare. Kap. D § 304 Punkt 2 och 3 

Beslut togs att tillåta föreningsavtalsspelare att dubblera under samma omgång. Observera att detta beslut gäller tills vidare dock längst under säsongen 2020/2021.

 Observera:

  • Om er bowlinghall inte har öppet för seriespel är det viktigt att ni meddelar SK detta. Ni som förening äger frågan om ny hall, men frågan ska diskuteras med SK.
  • SvBF uppmanar alla föreningar att i första hand hitta en ny tid för match i stället för att begära WO. SvBF vill att så många matcher som möjligt ska genomföras, men har samtidigt förståelse för att WO-matcher kan komma att öka under årets säsong.
  • Styrelsen förutsätter också att föreningarna inte utnyttjar lättnaderna för att skapa sig fördelar i seriespelet utan ser dessa lättnader som möjlighet för att genomföra seriespelet.
  • Frågor kring seriespelet eller beslut skickas till: sbf@swebowl.se

 

Styrelsen

Svenska Bowlingförbundet