den 17 mars 2020

Frågor och svar om serier och tävlingar

På grund av Coronavirusets spridning i samhället har styrelsen i Svenska Bowlingförbundet den 15 mars fattat beslut om att avsluta all nationell serie- och tävlingsverksamhet. Här samlas de vanligaste frågor och svar med anledning av detta beslut.

 

Vad avser förbundsstyrelsens beslut den 15 mars?

Förbundsstyrelsen har den 15 mars tagit beslut om att ställa in samtliga nationella serier, slutspel samt SM-tävlingar. Undantaget är Elit-SM i Falkenberg där beslut tas vid ett senare tillfälle.

Avseende internationellt deltagande så inväntar förbundsstyrelsen mer information från respektive mästerskapsarrangör.

Vad har legat till underlag för förbundsstyrelsens beslut den 15 mars?

Vid beslutet har förbundsstyrelsen gjort en riskbedömning enligt det riskbedömningsverktyg som Folkhälsomyndigheten utfärdat för evenemang som har mindre än 500 personer på plats, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

Utöver den riskbedömningen har underlaget för beslutet utgjorts av:

 •          Regeringens rekommendationer för resande
 •          Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer
 •          Riksidrottsförbundets information och rekommendationer
 •          Åsikter inhämtade från utvalda distrikt
 •          Åsikter inhämtade från SBHF och Elitserieföreningen
 •          Andra idrotters agerande

Förbundsstyrelsen har även tagit hänsyn till vissa påverkande faktorer vid sitt beslut. Den avgörande faktorn vid detta beslut har varit att förbundsstyrelsen ser ett stort ansvar för hälsan hos alla inom Svensk Bowling samt att Svenska Bowlingförbundet även har ett ansvar att inte bidra till att sprida denna smitta vidare. Den ekonomiska faktorn har vid detta beslut haft en underordnad betydelse.

Följande faktorer har varit till underlag för beslutet:

 •          Hälsan hos aktiva inom Svensk Bowling
 •          Svenska Bowlingförbundets samhällsansvar
 •          En stor del av Svenska Bowlingförbundets medlemmar tillhör riskgrupper
 •          Det sportsliga påverkas om lag inte kan eller vill åka på matcher på grund av sjukdom eller rädsla för sjukdom
 •          Det sportsliga påverkas om lag inte kan eller vill ta emot andra lag på grund av sjukdom eller rädsla för sjukdom
 •          Många spelare har restriktioner från sin arbetsgivare som gör att de inte har möjlighet att resa till matcher och tävlingar

Påverkar förbundsstyrelsens beslut distriktens serier och tävlingar?

Nej. Förbundsstyrelsens beslut omfattar endast de tävlingar där Svenska Bowlingförbundet står som arrangör. Distriktens serier och tävlingar tar distriktet självt beslut om. Förbundsstyrelsen rekommenderar dock att det använder Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg när det görs en analys om fortsatt verksamhet, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/.  

Om ett distrikt väljer att göra förändringar i sitt seriespel så ska Seriekommittén i Svenska Bowlingförbundet kontaktas på sk@swebowl.se

Påverkar förbundsstyrelsens beslut föreningarnas tävlingar?

Nej. Förbundsstyrelsens beslut omfattar endast de tävlingar där Svenska Bowlingförbundet står som arrangör. Föreningarnas tävlingar tar respektive förening själv beslut om. Förbundsstyrelsen rekommenderar dock att den använder Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg när det görs en analys om fortsatt verksamhet, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/.  

Vad händer med bowlinghallarnas intäkter och kostnader?

Förbundsstyrelsen har förståelse för att detta beslut påverkar enskilda bowlinghallars ekonomi negativt. Dock så har den ekonomiska faktorn varit av underordnad betydelse vid beslutet då förbundsstyrelsen har ansett att dess ansvar för hälsan hos Svenska Bowlingförbundets medlemmar varit viktigare. Bowlinghallarnas intäkter och kostnader hanteras helt av respektive bowlinghall.

Varför skjuts inte all bowlingverksamhet upp istället för att ställas i helt?

Vid en samlad bedömning av den information som finns tillgänglig och de prognoser som finns för den närmsta tiden anser förbundsstyrelsen att det bästa beslutet är att avsluta säsongen. Ett alternativ som diskuterades var att eventuellt fortsätta seriespelet i juni eller juli, men förbundsstyrelsen ansåg att det alternativet hade påverkat kommande säsong för mycket samt att det finns en osäkerhet kring seriespel i semestertider.

Varför gäller inte den nuvarande placeringen i tabellerna som sluttabell?

Förbundsstyrelsen anser att det mest sportsligt rättvisa är att de nuvarande tabellerna inte gäller som sluttabeller för upp- och nedflyttning. Detta beror på att:

 •          Alla lag inte spelat lika många matcher
 •          Om informationen om att serierna avslutas i förtid funnits innan serien startade så finns möjlighet att lagen hade agerat på ett annat sätt
 •          Kval- och slutspel är en del av seriesystemet som inte går att bortse ifrån

Delas det ut några SM-medaljer?

Nej. Förbundsstyrelsen anser att slutspelet är en del av serien och att den därmed inte är avgjord. Ett alternativ som diskuterades var att dela ut SM-medaljer utifrån placering i tabellen, men Förbundsstyrelsen anser att om informationen om att serierna avslutas i förtid funnits innan serien startade så finns möjlighet att lagen hade agerat på ett annat sätt. Därför delas inga SM-medaljer ut denna säsong.

Varför tas beslut om Elit-SM i Falkenberg vid ett senare tillfälle?

Elit-SM är ett enskilt evenemang som är planerat att spelas sent i juni, vilket gjort att Förbundsstyrelsen väljer att avvakta innan den tar beslut om den tävlingen.  

Vad händer med den planerade serieomläggningen till kommande säsong?

Grundregeln är att nästa års serier startar med samma indelning som säsongen 2019/2020. Dock kan det förekomma lokala avvikelser på grund av att lag inte väljer att spela eller lag läggs ned eller tillkommer. 

Kommer Svenska Bowlingförbundet boka av banorna som är hyrda för seriespel i respektive bowlinghall?
Nej. Varje enskild förening måste föra en dialog med sin bowlinghall.

Vad händer med de avgifter som föreningarna betalat för hyra av banor som nu inte kommer att utnyttjas?

Ett avtal om hyra av banor är en överenskommelse mellan föreningen och bowlinghallen. Föreningen behöver därför föra en diskussion med sin bowlinghall om hur detta ska hanteras.