den 26 november 2019

Förändringar på SM

Inför årets individuella svenska mästerskap fick SM-gruppen i uppgift av Svenska Bowlingförbundets styrelse att göra en översyn av SM för att se hur det går att göra mer attraktivt. Som en del i det arbetet kommer nu Elit-SM att brytas ut från individuella SM och finalspelet för B-klasserna tas bort, vilket presenterades för distrikten på SDF-konferensen i februari.
- Det här är bara början av översynen. Det man fortfarande funderar på är om vi ska ha ett SM med alla dessa klasser? När det infördes för ett antal år sedan var det för att öka antalet deltagare, säger Peter Tidbeck, ordförande i Svenska Bowlingförbundet.

Alla klasser har dock inte alltid haft åtta deltagare, vilket har gjort att inte ens ett helt finalfält har spelat SM. Tre olika klasser har under de senaste tre åren haft 10 deltagare eller färre.
- Många utav B-klasserna har knappt startande så att det blir ett fullt finalfält. Många tycker nog att det räcker att man åker och spelar SM, men att man inte åker tillbaka och spelar finalen, säger Peter Tidbeck och fortsätter:
- Man hade kunnat, som jag vet har diskuterats på olika håll, behållit finalerna i vissa klasser och inte i andra, men det blir jätterörigt, säger han.

En av de som sitter i SM-gruppen, som fick uppgiften att se över de svenska mästerskapen är Svenska Bowlingförbundets sportchef: Michael Granström.
- Vi i SM-gruppen har pratat med folk fram och tillbaka, och det här är en av de frågorna som har kommit upp. Det finns de som säger att de inte vill ha finalspel, och det finns de som säger att de vill ha finalspel. Vi får se hur det här slår ut. Vid årets SM kommer vi också att gå ut med en enkät, för att få en mer samlad bild. Det kommer bli en bra grund att ta nya beslut, säger han.

Ett annan anledning till att man tar bort B-finalerna är att de individuella SM-finalerna kortas ner från tre dagar till två, vilket gör att en del slipper ta ledigt för att åka och spela SM-final. Den andra förändringen är att Elit-SM bryts ut från Individuella SM och blir del av SM-veckan.
- Man kvalar på samma plats som finalen spelas och man gör det samma vecka. Du både kvalar och spelar final under SM-veckan, säger Michael Granström.

Förändringarna är en del i den översyn som SM-gruppen jobbar med när det gäller de individuella svenska mästerskapen för att få ännu fler att försöka bli bäst i Sverige.
- De två senaste åren har vi ändå passerat 1000-gränsen i antalet startande, det är positivt. Det beror sannolikt på ett stort engagemang från de som fått äran att arrangera det, att man lägger ner sin själ och sitt driv på att lyckas, säger Peter Tidbeck.

 

Text: Markus Hegnelius
markus.hegnelius@swebowl.se