den 19 februari 2021

Bowlingtävlingar är inte tillåtna

Det extra förbundsmötet avslutade bowlingsäsongen 2020/2021 under veckan. Svenska Bowlingförbundet vill dock förtydliga att det inte innebär att förutsättningarna för att tävla har förändrats. Enligt Folkhälsomyndighetens råd och Riksidrottsförbundets (RF) rekommendationer ska föreningar inom idrott, kultur och fritid:
”Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar”

De undantag som finns är för barn och ungdomar födda 2002 eller senare och den idrott som är yrkesmässig. Utöver barn och yrkesverksamma idrottare finns inga undantag, för alla andra idrottare är tävling förbjudet. Eftersom Svenska Bowlingförbundet följer de råd som Riksidrottsförbundet sätter upp är tävlingar förbjudna och inga tävlingar sanktioneras.
- Vi förstår att bowlarna längtar efter att få tävla i bowling. Men som pandemin och smittläget ser ut just nu är det inte tillåtet, säger Michael Granström, Sportchef och Corona-koordinator på Svenska Bowlingförbundet.

Sportchefen vill även peka på skillnaden mellan den avbrutna säsongen 2019 / 2020 och den nu avbrutna säsongen 2020 / 2021.
- Förra våren var det reseförbudet som var det stora skälet till att säsongen avbröts. Därför var det ok att bedriva lokala tävlingar då. Nu är det tävlingsförbudet som sätter stopp för ligan, och för alla övriga tävlingar också, säger han.

Däremot är det tillåtet att träna bowling, om man följer de restriktioner som Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet har satt upp. Detta trots att bowlingträning sker inomhus.
- Det RF har sagt till oss i våra möten är att vi, grenspecifikt, inte kan träna bowling utomhus, då får vi träna inomhus. Under förutsättning att vi följer de restriktioner som finns, säger Michael Granström, och fortsätter:
- Man ska undvika trängsel, inte träffa någon utanför sin vanliga umgängeskrets, hålla två meters avstånd. Rör inte varandras klot, gå inte upp på ansatsen bredvid någon annan, så att du håller minst två meters avstånd. Använd inte omklädningsrummen där det finns risk för trängsel, sprita, tvätta händerna, säger han.

Detta innebär också att föreningar kan organisera träningar, så länge de håller sig till de regler och restriktioner som finns.
- Det finns inget förbud mot att en förening bedriver organiserade träningar. Men då åligger det föreningen att se till att alla restriktioner följs, i samarbete med den aktuella bowlinghallen, säger Michael Granström.

”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.” skriver RF.

Svenska Bowlingförbundets generalsekreterare Peter Hodor skriver följande i ett utskick till alla föreningar och distrikt i Sverige:

”Till föreningar och distrikt,

 

Den 16 februari tog Svenska Bowlingförbundets medlemmar på ett extra förbundsmöte beslutet att den nationella serien inte ska spelas klart utan att en ny säsong ska påbörjas till hösten (eller när Coronaläget tillåter det). Det betyder i praktiken att den nationella serien är avslutad för denna säsong. Vi på Svenska Bowlingförbundet har efter det beslutet fått till oss att det planeras att starta upp tävlingar runt om i landet och jag vill förtydliga att ingenting har förändrats vad gäller rekommendationerna att tävla. För alla födda 2004 eller tidigare är det fortfarande inte tillåtet att anordna eller delta i tävlingsverksamhet och det handlar om att inte driva ytterligare smittspridning i landet. Det har inte förändrats i och med beslutet om att avsluta den nationella serien, snarare tvärtom.

I oräkneligt antal möten med Riksidrottsförbundet får vi till oss att inte hitta kryphål i för att genomföra tävlingar. Därför handlar det om att inte skapa tävlingar genom att ”låtsas” att det är träning, inte skapa tävlingar som motiveras med att det hålls avstånd mellan deltagarna och inte hitta på andra kreativa lösningar för att motivera en tävlingsverksamhet. Jag vill vara tydlig med att vi genom att delta i eller arrangera tävlingar på riktigt riskerar att bowlinghallar stängs ner och att bidrag från Riksidrottsförbundet kan dras in. Bidragen från Riksidrottsförbundet finansierar en stor del av förbundets verksamhet och ett indraget eller minskat bidrag riskerar att drabba stora delar av Svensk Bowling.

Jag förstår verkligen att alla är trötta på att inte få tävla och framförallt att bowlinghallarna lider svårt ekonomiskt. Men det betyder inte att vi kan runda systemet då det från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Bowlingförbundet föreligger en tydlig linje om att vi inte får bedriva tävlingsverksamhet (om den inte är för barn och ungdomar eller är yrkesmässig). Svensk Bowling ska föregå med gott exempel och göra rätt för sig i dessa delar.

Om det kommer frågor till föreningen eller till distriktet om tävlingsverksamhet är tillåtet så är det enkla svaret att det inte är tillåtet. Jag förutsätter att alla följer dessa rekommendationer till dess att annan information kommer, vilket vi naturligtvis hoppas på så snart som möjligt och jobbar för.

Tack på förhand.”