den 22 januari 2021

Aktuella scenarier för den Nationella serien säsongen 2020/2021

Svenska Bowlingförbundet har sedan hösten 2020, då smittspridningens andra våg tog fart, arbetat med olika scenarier för den sedan i november stoppade Nationella serien. I nuläget arbetar förbundet med tre scenarier beroende på smittspridningens utveckling. Alla tre scenarierna utgår ifrån styrelsens tidigare beslut att den pågående säsongen ska spelas klart och det i kombination med högsta prioritering på alla bowlares hälsa.

Sedan i höstas har förbundet haft en Coronagrupp bestående av medarbetare från kansliet samt en representant från styrelsen. Gruppen sammanträder regelbundet och arbetar utifrån information från RF samt gällande rekommendationer, råd och riktlinjer. På uppdrag av styrelsen arbetar gruppen fortlöpande med att se över ytterligare scenarier, och andra beslut kan komma att tas utifrån pandemins utveckling och kommande myndighetsbeslut.

 I nuläget arbetar vi dock med dessa tre scenarier för att vi ska kunna spela klart den pågående säsongen på ett så bra sätt som möjligt. Men också på det sätt som vi anser är bäst för svensk bowling på längre sikt och vårt ställningstagande nu är att det är fel att lämna ytterligare en säsong ofärdig med matcher och resor utan betydelse, förklarar förbundsordförande Jan Wiede.

Det senaste styrelsebeslutet togs den 14 januari 2021 och utgår från Scenario 5. Det innebär att serien ska spelas klart och att tidigast möjliga återstart kan ske den 6-7 mars. Det medför också att de pågående serierna spelas klart först till hösten och att säsongen 2021/2022 kortas ner för att allt ska vara i fas till säsongen 2022/2023.

Vad är det för skillnad nu mot våren 2020 då den pågående säsongen stoppades helt?

 Vi måste hela tiden utgå från de omständigheter som råder vid beslutstillfället, säger Jan Wiede. I våras var vi på väg in i pandemin och vi visste väldigt lite om smittan. Reserestriktionerna var omfattande och det var omöjligt att genomföra ett nationellt seriespel. Nu är vi i ett annat läge informationsmässigt och vaccineringen har startats. Förhoppningsvis är vi på väg ut ur pandemin.

Alla tre scenarier påverkar datum för licensövergångar och anmälningar till Nationella serien. Det är frågor som förbundet arbetar med och mer information om detta kommer under våren.

 

Nationella serien 2020/2021  Återstart med Scenarierna 5-6-7
Följande tre scenarier är de som SvBF jobbar med för tillfället och utifrån de beslut som myndigheterna har tagit för att begränsa smittspridningen. Nya scenarier kan bli aktuella utifrån samhällssituationen och styrelsen har inte bundit sig till enbart dessa tre scenarier. 

Scenario 5, enligt nuvarande styrelsebeslut, där återstarten sker tidigast den 6-7 mars. Med undantag för påsklovet och 1-2 maj, blir det spel varje helg fram till 30 maj, då serien tar sommaruppehåll. Sedan återstartar serien den 28-29 augusti.
Enligt denna planering startar en förkortad säsong 2021/2022 i mitten av november med ett reducerat antal omgångar mot en vanlig säsong för att bli färdigspelad i normal tid, maj 2022.

Scenario 6 bygger på scenario 5 men med en senare start, 10-11 april. Enligt denna planering startar en förkortad säsong 2021/2022 i januari 2022 med ett reducerat antal omgångar mot en vanlig säsong för att bli färdigspelad i normal tid, maj 2022.

Scenario 7 är att den pågående serien inte kan återstartas förrän tidigast hösten 2021 och för att den ska kunna spelas klart utgår säsongen 2021/2022 helt och hållet.  

LÄNK: Scenarioinformation22jan

Skriv en kommentar