den 15 januari 2021

Återstart av Nationella serien flyttas fram och spelas klar i höst

Svenska bowlingförbundets styrelse hade utifrån förutsättningar före jul beslutat att den Nationella serien kunde återstarta tidigast den första helgen i februari. Men i takt med Coronapandemins fortsatt hårda grepp om det svenska samhället valde styrelsen under gårdagskvällens möte att skjuta på en tidigast möjlig återstart ännu en gång.

– Medlemmarnas hälsa går alltid först och vi måste alla se till att minska smittspridningen, även om det påverkar vår idrott, förklarar Helena Josjö. 

Styrelsen valde därför att besluta om en möjlig återstart av seriespelet tidigast helgen 6-7 mars. Serierna ska även spelas klart med samma omfattning och det får till följd att den påbörjade säsongens seriespel spelas klar först till hösten. En start den första helgen i mars förutsätter dock att pandemiläget tillåter detta.

– Vi jobbar löpande med nya scenarion och får ta nya beslut utifrån smittspridningens utveckling. Nu går vi vidare och jobbar utifrån dessa nya förutsättningar och med en förhoppning om att vi kan komma igång igen, säger Helena Josjö.

Uppskjutna matcher flyttas successivt i BITS och det görs främst för att anpassa serierna för framtida scenarion – när spelet väl kan dra igång igen är då mycket av det stora arbetet för seriekommittén klart.

– De uppskjutna omgångarna i februari kommer att flyttas till helt nya omgångar i höst men det kan vi inte tekniskt genomföra i nuläget utan kommer att ske senare i BITS, säger sportchef Michael Granström.

Att den innevarande säsongen spelas klart först i höst kommer även innebära en senareläggning av säsongstarten 2021/2022 och även en nerkortad säsong för att vara i fas till säsongen 2022/2023

Svenska bowlingförbundet har också löpande avstämningar med Hallägarföreningen, SBHF. Det handlar både om situationen för landets bowlinghallar men också för att skapa förutsättningar för en så smidig start som möjligt när spelet väl kan komma igång.

– Vi behöver cirka 2-3 veckor från att restriktionerna släpps tillräckligt för att kunna återstarta serien igen och vi följer utvecklingen noga, påpekar Michael Granström.

Styrelsen kommer att träffas regelbundet i denna fråga när det behövs och nya beslut kan komma beroende på smittspridningens utveckling. Att seriespelet överbyggar sommaren får även konsekvenser för övergångar och det är en fråga som förbundet ska se över inom den närmaste framtiden.

– Om vi inte spelar klart den påbörjade säsongens seriespel kommer det att påverka ännu mer negativt i höst då vi inte kommer att ha något klart rörande till exempel upp- och nedflyttningslag, därför är det hög prioritet att serien ska spelas klar, förklarar Michael Granström.

Skriv en kommentar